Polityka prywatności

KEDRA TECHNOLOGIES - Przemysław Kędra, ul. Adama Mickiewicza 72/3, 71-103 Szczecin, NIP: 8522528193, REGON: 366071858 przykłada ogromną wagę do kwestii ochrony prywatności i bezpieczeństwa Użytkowników Serwisu, bezwzględnie przestrzegając zasad określonych w niniejszej Polityce ochrony prywatności, Regulaminie świadczenia usług KEDRA TECHNOLOGIES - Przemysław Kędra zobowiązując się jednocześnie do ochrony danych osób korzystających z Serwisu w myśl przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.

KEDRA TECHNOLOGIES - Przemysław Kędra stosuje środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych, w tym zabezpiecza dane przed udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zaborem przez osobę nieuprawnioną, czy też przetwarzaniem danych osobowych niezgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, ich nieuprawnioną zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem.

Administratorem danych osobowych Usługobiorców Serwisu jest KEDRA TECHNOLOGIES - Przemysław Kędra.

Przetwarzanie danych osobowych jest możliwe wyłącznie przez administratora danych osobowych lub przez osoby przez niego upoważnione w zakresie koniecznym w związku z realizacją usług świadczonych za pośrednictwem Serwisu.

O ile Usługobiorca wyraził na to zgodę (tj. na zapis do newslettera), podany przez Usługobiorcę, adres email będzie wykorzystywany w celach marketingowych własnych produktów KEDRA TECHNOLOGIES - Przemysław Kędra. Zgoda może być cofnięta w każdym czasie poprzez wysłanie informacji o takiej treści na adres e-mail: biuro@kedra.com.pl.

Korzystanie z Serwisu wiąże się z pobieraniem od Użytkowników dwóch rodzajów informacji: pliki Cookies i danych osobowych podanych przez Użytkownika.

Cookies stanowią informacje zapisywane przez serwer na dysku komputera Użytkownika, które serwer może odczytać przy każdorazowym połączeniu się z tego komputera. Cookies dostarczają danych statystycznych o ruchu Użytkowników Serwisu i korzystaniu przez nich z poszczególnych stron Serwisu m.in. w celu dostosowania treści i usług do indywidualnych potrzeb i zainteresowań użytkowników Serwisu oraz w celu przyspieszenia transferu danych.

Każdy Usługobiorca posiada dostęp do podanych danych osobowych, możliwość ich modyfikacji po zalogowaniu się w Serwisie, oraz do rezygnacji z przetwarzania jego danych osobowych, która powinna być złożona na adres e – mail: biuro@kedra.com.pl.

Strona internetowa, którą przeglądasz zapisuje na Twoim komputerze tzw. pliki cookie. Pliki te służą głównie do identyfikacji Ciebie na stronie.

X