Polityka prywatności

Stelsoft, ul. 9 maja 15D/14, 70-136 Szczecin, NIP: 4990538685, REGON: 362421379 przykłada ogromną wagę do kwestii ochrony prywatności i bezpieczeństwa Użytkowników Serwisu, bezwzględnie przestrzegając zasad określonych w niniejszej Polityce ochrony prywatności, Regulaminie świadczenia usług Stelsoft zobowiązując się jednocześnie do ochrony danych osób korzystających z Serwisu w myśl przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.

Stelsoft stosuje środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych, w tym zabezpiecza dane przed udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zaborem przez osobę nieuprawnioną, czy też przetwarzaniem danych osobowych niezgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, ich nieuprawnioną zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem.

Administratorem danych osobowych Usługobiorców Serwisu jest Stelsoft.

Przetwarzanie danych osobowych jest możliwe wyłącznie przez administratora danych osobowych lub przez osoby przez niego upoważnione w zakresie koniecznym w związku z realizacją usług świadczonych za pośrednictwem Serwisu.

O ile Usługobiorca wyraził na to zgodę (tj. na zapis do newslettera), podany przez Usługobiorcę, adres email będzie wykorzystywany w celach marketingowych własnych produktów Stelsoft. Zgoda może być cofnięta w każdym czasie poprzez wysłanie informacji o takiej treści na adres e-mail: biuro@kedra.com.pl.

Korzystanie z Serwisu wiąże się z pobieraniem od Użytkowników dwóch rodzajów informacji: pliki Cookies i danych osobowych podanych przez Użytkownika.

Cookies stanowią informacje zapisywane przez serwer na dysku komputera Użytkownika, które serwer może odczytać przy każdorazowym połączeniu się z tego komputera. Cookies dostarczają danych statystycznych o ruchu Użytkowników Serwisu i korzystaniu przez nich z poszczególnych stron Serwisu m.in. w celu dostosowania treści i usług do indywidualnych potrzeb i zainteresowań użytkowników Serwisu oraz w celu przyspieszenia transferu danych.

Każdy Usługobiorca posiada dostęp do podanych danych osobowych, możliwość ich modyfikacji po zalogowaniu się w Serwisie, oraz do rezygnacji z przetwarzania jego danych osobowych, która powinna być złożona na adres e – mail: biuro@kedra.com.pl.

Strona internetowa, którą przeglądasz zapisuje na Twoim komputerze tzw. pliki cookie. Pliki te służą głównie do identyfikacji Ciebie na stronie.

X